Najmenšie, najtichšie a najúčinejšie decentrálne vetranie do obytných miestností vo svojej triede.

Princíp decentrálneho vetrania obytných miestností


Pri zaistení pohody a ochrany zdravia vo vašom obydlí hraje
rozhodujúcu úlohu zdravý vzduch.

yu5P5vI

Nedostatočné vetranie oknami vedie k zvýšenej vlhkosti v miestnosti. Výsledkom je väčšinou plieseň, která má vplyv na zdravie.

icon1

Čerstvý vzduch je základným predpokladom pre pohodlné bývanie.

bigImage2

downArrow

Ui5nHK6

Preto nečakajte, až sa plieseň objaví, ale zabráňte jej vzniku a vsaďte na riadené vetranie s rekuperáciou tepla.